Hoe kan je een begroting opstellen?

Afromen, crediteuren, debiteuren, winst en verlies rekening, p&c cyclus, inkomsten, uitgaven, kosten, marges en andere termen komen allemaal naar voren als je een begroting wilt opstellen en de boekhouding moet doen. Voor iedereen met een bedrijf is het belangrijk om de boekhouding te doen. Een begroting opmaken kan echter ook door een club gebeuren, een vereniging of een buurtgroep voor een feest. Het is belangrijk om de juiste zaken weer te geven. We gaan er in dit artikel van uit dat het voor een organisatie is.

Een schatting van de kosten en opbrengsten

Kortweg is een begroting een overzicht van de kosten en de opbrengsten die men verwacht. De begroting is voor een boekingsperiode en kan door de aandeelhouders, leden en vereniging goedgekeurd of afgekeurd worden. Het is meer een voorspelling van de resultaten voor een komende periode. Een onderdeel ervan is de schatting van de winst- en verliesrekening.

Een excursie

Voor een excursie kan de organisatie ook een begroting maken. Het kan een bedrijfsuitje zijn of activiteit om nieuwe klanten te krijgen. Op de begroting komt een overzicht van alle kosten. Denk aan het huren van de bus, de entreebewijzen, de hapjes en drankjes en een leuke attentie aan het eind. Er wordt een budget opgesteld om zo een beeld te krijgen van de kosten. Afhankelijk van het beschikbare budget kunnen er zaken worden toegevoegd of weggenomen. Het overzicht zorgt voor duidelijkheid en meer inzicht. Het is dan ook sneller mogelijk om het goed te keuren of niet voor de persoon of partij die over de betalingen gaat.

De schattingen op basis van voorgaande jaren

Het is mogelijk om veel kosten in te schatten op basis van de kosten van een voorgaand jaar. Hierdoor ontstaat er een realistisch beeld. Door het wat te verhogen door een toename van de kosten wordt het vaak zeer accuraat. Het is dan mogelijk om snel een beslissing te nemen voor een aankoop.

Wie maakt de begroting?

In een bedrijf zal er vaak een boekhouder zijn die verantwoordelijk is voor het opmaken van de begroting. Het kan echter ook door een andere persoon binnen een bedrijf gedaan worden. Het is belangrijk om toegang te hebben tot alle gegevens van voorgaande jaren om zo een zo accuraat mogelijke begroting op te stellen.

Een begroting in een paar stappen

Laten we nog even kort weergeven hoe je de begroting op kunt stellen.

  1. Kijk welke kosten er allemaal zijn
  2. Kijk welke opbrengsten er zijn
  3. Zijn voor de kosten en opbrengsten gegevens voorhanden van vorige jaren?
  4. Motiveer de begroting
  5. Presenteer de begroting

Het is het eigenlijk in een paar stappen. Het wordt uiteraard wat simpel weergeven. We weten dat de uiteindelijke perfectie in de details zitten. Hierom is het belangrijk om volop research te doen en de juiste data te gebruiken. Informeer ook bij collega ondernemers als je denkt dat ze data hebben die je kan helpen. Door alle gegevens terug te laten komen in de begroting is het mogelijk om een correcte begroting te maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *