Whitepaper: ISO 14001 – Milieumanagement

ISO 14001 is de internationale standaard voor milieumanagement. In deze standaard staat beschreven hoe een organisatie procesmatig milieu risico’s kan beheersen en indien mogelijk voorkomen. ISO 14001 is een onderdeel van de NEN-EN-ISO 14000:2015 serie en staat internationaal bekend als de norm voor het Environmental Management System (EMS) ook wel milieumanagementsysteem genoemd. Dit managementsysteem voor milieu helpt organisaties op een duurzame en gecontroleerde wijze verder uit te bouwen waarbij de organisatie de invloed op het milieu verminderd.

Aan de hand van een ISO 14001:2015 certificering kan een organisatie aantonen dat het EMS voldoet aan alle normeisen op het gebied van milieumanagement. Inmiddels hebben al meer dan 300.000 bedrijven over de hele wereld de voordelen van het hebben van een ISO 14001 certificering ontdekt.

De nieuwe norm werkt harder voor uw organisatie

De norm is inmiddels herzien om ervoor te zorgen dat ISO 14001 het bedrijfsleven relevant blijft bedienen in de vlot veranderende huidige markt van nu. De nieuwe standaard gaat in op de verandering in milieupraktijken en zorgt ervoor dat het milieumanagementsysteem toekomstbestendig is.

Daarnaast zijn de belangrijkste verbeteringen van de nieuwe ISO 14001 norm:

  • Betere bescherming van het milieu, met een focus op proactieve initiatieven die rekening houden met de vereisten van interne belanghebbenden, externe belanghebbenden en geïnteresseerde partijen
  • Levenscyclus denken, waarbij er rekening gehouden wordt met elke fase van een product of service, van ontwikkeling tot end-of-life
  • Een betere afstemming op de strategische richting van de organisatie
  • Een grotere inzet van leiderschap
  • Effectievere communicatie.

Een groot voordeel van ISO 14001 is dat het een duidelijk kader biedt voor een organisatie om een ​​veel robuuster en flexibeler milieubeheersysteem (EMS) te hebben dat continu bijdraagt aan het verhogen van de veerkracht van de organisatie, waarbij de invloed op het milieu wordt verminderd.

De nieuwe standaard moedigt organisaties aan om alle mogelijke vereisten van geïnteresseerde partijen en belanghebbenden te identificeren; zowel intern als extern. Dit staat ook wel bekend als de ‘context van de organisatie.’ De context van de organisatie zal de basis vormen voor het EMS.

De introductie van deze clausule helpt organisaties om meer bewust te zijn van de vereisten van belanghebbenden en hoe deze binnen het systeem moeten worden beheerd. De nieuwe standaard is ontworpen om een ​​EMS te leveren dat de gehele organisatie weerspiegelt en de daarbij horende doelen in meer detail te bekijken.

De gestructureerde aanpak erkent en accommodeert de complexiteit van de eisen die worden gesteld aan organisaties van hun relevante belanghebbenden en geïnteresseerden. Dit kan wet- en regelgeving betreffen of gedreven worden door klantvereisten. Organisaties moeten de behoeften en verwachtingen van geïnteresseerde partijen identificeren, prioriteren, beheren en deze in evenwicht brengen met potentiële risico’s of kansen.

“De kans die de nieuwe standaard biedt zorgt ervoor dat het milieubeheersysteem een geïntegreerd onderdeel is van de algemene strategie van de organisatie. Afstemming op de bedrijfsstrategie maakt een enorm verschil in termen van milieu-impact. ” – Toby Robins, Directeur Duurzame Ontwikkeling, Wiles Greenworld

Eén bedrijf dat werkt aan gemeenschappelijke doelen

ISO 14001 vereist nu dat het topmanagement aantoont dat zij een strategische benadering van het managementsysteem hanteren. De standaard definieert topmanagers als ‘de persoon of groep mensen die een organisatie op het hoogste niveau aansturen en controleren’. Zij zijn de mensen die beslissen over de strategie voor de organisatie en daarom een ​​cruciale rol spelen bij het bepalen en overeenkomen van beleid en doelstellingen in lijn met die strategie. Het topmanagement is ook verantwoordelijk voor de effectiviteit van het EMS, dat niet langer op zichzelf mag staan, maar deel moet uitmaken van de processen en beheersystemen van de organisatie. Deze focus op leiderschap betekent dat milieueffecten en duurzaamheid niet langer het eigendom zijn van puur één team of vertegenwoordiger.

Het topmanagement maakt deel uit van het planningsproces, zodat het EMS is afgestemd op de korte- en lange termijn doelstellingen van de organisatie. Daarnaast moeten zij er ook voor zorgen dat alle leden van de organisatie begrijpen dat iedereen bijdraagt ​​aan de succesvolle implementatie, het onderhoud en de voltooiing van het EMS als het bedrijf zijn beoogde resultaten wil bereiken.

Verbeterd risicobeheer

Een van de nieuwe voordelen is het concept van risico gebaseerd denken. Impliciet in de norm, het moedigt organisaties aan af te stappen van het idee dat risico’s altijd negatief zijn. In plaats daarvan suggereert het dat ze de risico’s verder in de subcategorieën van bedreigingen en kansen indelen.

Risicobeheer wordt ook verbeterd door de proces gebaseerde aanpak van de nieuwe norm. Problemen kunnen zowel risico’s als kansen opleveren. Met de nieuwe norm kunnen organisaties mogelijkheden overwegen hoe een bedreiging kan worden omgezet in een kans en omgekeerd. Dit moedigt organisaties aan om het op risico gebaseerde denken achter het EMS te integreren in de dagelijkse processen van de organisatie. Dit resulteert in een meer consistente output van het milieubeheersysteem, wat uiteindelijk de milieuprestaties zou moeten verbeteren.

Meer dan 90% van ISO 14001 gecertificeerde bedrijven door BSI zeggen dat ze baat hebben gehad bij de certificering; 87% zegt de druk op het milieu drastisch te hebben verminderd, 80% zegt dat ze operationele risico’s hebben verlaagd en 77% zegt dat de algehele bedrijfsreputatie is verbeterd. 

 

Benieuwd naar andere normen als de ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, bekijk dan de website van BSI Group!

Bron: BSI Group Nederland

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *