Beperk de schadelast voor je als werkgever met het ZW Flex Mobiliteitsprogramma

Het ZW Flex Mobiliteitsprogramma helpt jou als werkgever om de schadelast te beperken als één van je werknemers ziek wordt en hierdoor niet meer kan werken. Jij bent in dit geval financieel verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer.

Wat houdt het ZW Flex Mobiliteitsprogramma in?

Jij als werkgever bent dan verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke werknemers. Dit houdt in dat je de werknemer moet helpen bij het vinden van nieuw passend werk. Wanneer je kiest voor het ZW Flex Mobiliteitsprogramma krijg je hulp van een speciale Mobiliteitsexpert. Deze helpt de werknemer bij het vinden van nieuw werk. In totaal zal het programma 3 maanden in beslag nemen. Eerst vindt er een intakegesprek plaats met de werknemer. Zo wordt duidelijk welk werk bij hem of haar past. Ook kan de Mobiliteitsexpert bepalen wat de mogelijkheden van de werknemer zijn aan de hand van dit intakegesprek. Na het gesprek worden alle bevindingen samengevat in een intake rapportage. Hierin wordt ook een opbouwschema voor de re-integratie verwerkt. Daarnaast bevat het onder andere een zoekprofiel en inventarisatie van mogelijke nieuwe werkgevers. Ten slotte zal een Arbeidsmakelaar van het ZW Flex Mobiliteitsprogramma het netwerk benaderen om een zogenaamde passende werkritmeplek te vinden. Hier krijgt de werknemer niet betaald. Het is bedoeld om weer te wennen aan het werkritme. De werknemer moet uiteindelijk uren opbouwen met 65% loonwaarde van de oorspronkelijke functie.

Rapportage aan werkgever

Jij als werkgever wordt gedurende het hele ZW Flex Mobiliteitsprogramma op de hoogte gehouden van de voortgang. Na afloop van de 3 maanden vindt ook nog een evaluatiegesprek plaats. Hopelijk kan op dat moment de werknemer ook meteen weer worden beter gemeld. Vaak zien we bij dit programma dat al binnen 3 weken een passende werkritmeplek is gevonden. Vanaf dat moment kan meteen intensief aan de re-integratie worden gewerkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *