De Design Thinking methode

De Design Thinking Methode wordt gebruikt om problemen op te lossen die wat complexer zijn. Het nextview design thinking center houdt zich veel bezig met deze methode. Zij houden zich niet alleen bezig met deze methode maar vooral ook op salesforce marketing cloud. Er zijn verschillende fases die komen kijken bij de Design Thinking Methode, benieuwd welke fases dit zijn? Lees dan snel verder!  

Empathie ontwikkelen voor het probleem

Het is belangrijk dat je bij deze methode ervoor zorgt dat belanghebbenden en betrokkenen alert zijn van het complexe probleem. De neuzen moeten allemaal dezelfde richting opstaan. Er moet een beeld geschetst worden van de mensen die te maken hebben met het probleem, op deze manier wordt het beter gedefinieerd. 

Wanneer er empathie is ontwikkeld over het probleem moet het probleem voor iedereen duidelijk zijn. Daarna kunnen er pas gekeken worden naar verschillende oplossingen. Er moet aandacht besteed worden aan waar de kern van het probleem ligt en wat de bijzaken zijn. Er is hierbij een divergerend deel en een convergerend deel. Bij het divergerende deel ligt de focus op zo veel mogelijk informatie verkrijgen en bij het convergerende deel om het meer concreet te maken. 

Ideeën bedenken en een prototype maken 

Voor het probleem moeten ideeën bedacht worden en aan de hand daarvan wordt een prototype gemaakt. Om ideeën te bedenken wordt er vaak gekozen voor een brainstormsessie. Je gaat hierbij zo veel mogelijk ideeën bedenken en uiteindelijk een idee hiervan kiezen die het beste de oplossing bieden voor het probleem. Het uiteindelijke idee wordt visueel gemaakt door middel van een prototype. Wanneer het prototype staat moet deze ook nog getest worden. Het testen van het prototype is belangrijk om zo te kunnen zien of het daadwerkelijk goed in de smaak valt en waar rekening mee gehouden moet worden voordat een prototype verder uitgewerkt wordt. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *