De Hypotheekaanvraag voor expats:

Een Hypotheek aanvraag bij tijdelijk verblijf in Nederland

De aanvraag van een Hypotheek is voor velen een ingewikkeld proces, maar zal begrijpelijkerwijs nog lastiger kunnen zijn voor een expat. Hypotheek voor expats is vaak lastig en hier zien we een aantal aparte elementen. Taalbarrières en complexe wetgeving kunnen ervoor zorgen dat u door de bomen het bos niet meer ziet en moeite hebt om de eerste stappen te zetten tot het kopen van een woning. De complexiteit bij het aanvragen van een lening ligt vooral bij de financiële dienstverleners, die door de commercialisering van onze consumptiemaatschappij steeds meer ervoor kiezen om op maat producten te maken, hierdoor vallen expats regelmatig buiten de boot. Bovendien zijn expats voor banken een gecompliceerde doelgroep, omdat zij vanwege de aard van hun verblijf weinig zekerheid bieden aan financiële instellingen. Een bank zal bij het verlenen van een Lening in ieder geval altijd uitkijken naar 2 zeer belangrijke punten.

 

  • Solvabiliteit. De verstrekker zal zich afvragen in hoeverre u in staat bent te voldoen aan financiële verplichtingen. Het uitgangspunt is hierbij dat u over voldoende inkomen en spaargeld dient te beschikken om de maandelijkse lasten af te kunnen lossen en dat andere schulden zodanig zijn dat ze de aflossing van de lasten niet verhinderen.
  • Bestendigheid. De Hypotheekverstrekker zal zich afvragen in hoeverre u in staat bent om op lange termijn uw lening af te lossen. Als de lening voor 30 jaar is aangegaan dan is het uiteraard de bedoeling dat de lener deze gedurende de looptijd ook daadwerkelijk kan aflossen


Alhoewel veruit de meeste expats hoger opgeleid zijn en daardoor ook een competitief salaris hebben met bijbehorende bonussen en vergoedingen, proberen financiële verstekkers toch in het oog te houden, dat een dienstbetrekking de voornaamste reden is voor het verblijf van een expat en dat de kans op een eventueel vertrek(door ontslag en/of ziekte) sterk aanwezig is. De vraag hierbij is of u de woning zal kunnen blijven betalen en/of u in staat bent de Hypotheeklasten door te betalen in het geval van terugkeer naar eigen land en er sprake is van een moeilijke verkoop, waarbij de woning onverwachts langer aangehouden moet worden.

Zijn er voordelen voor een expat bij het aanvragen van een Hypotheek?

De meeste expats worden tewerkgesteld in de grote steden, waar de huurlasten vaak nogal hoog zijn en de te betrekken ruimte nogal klein is. Het is in dit soort gevallen vaak verstandiger om te bekijken of de aankoop van een woning voordeliger is voor u. Bovendien is het bijkomend voordeel dat u aan het einde van de looptijd van de lening een vastgoedpand in u bezit heeft. Als u een woning wilt kopen in Nederland dient u rekening te houden met enkele kosten. Notariskosten, bemiddelingskosten en overdrachtskosten komen bovenop het aankoopbedrag van de woning. Toch kunt u een aanvraag in overweging nemen, als de huurkosten de lasten van een Hypotheek overstijgen en u van plan bent tenminste tien jaar in Nederland te verblijven. Vele financiële verstrekkers bieden hypotheken aan voor een kortere leenperiode dan 30 jaar als u kunt bewijzen dat u de maandelijkse lasten kunt betalen. De beste optie is om met een financieel adviseur of kredietverstrekker in gesprek te gaan om te bekijken wat voor u de beste optie is.

Welke Risico’s heeft een Hypothecaire lening voor expats

De (NHG) is per januari 2008 wettelijk in werking getreden in Nederland en heeft als doel de consument te beschermen. Tevens biedt deze wet voordelige voorwaarden waar consumenten van kunnen genieten. De expat, die geen Nederlandse of EU burger is en bovendien ook niet beschikt over een tijdelijk verblijf valt niet onder de bescherming van de (NHG). Dit betekent dat een restschuld bij een eventueel gedwongen verkoop niet wordt kwijtgescholden, dat de rente van de lening niet aftrekbaar is van te betalen inkomstenbelastingen en dat u ook niet kunt genieten van een mogelijke rente aftrek. Daarnaast is er geen aankoopbescherming in de vorm van een gemaximeerde lening. Als u geen gebruik maakt van NHG dan betekent dit voor u dat de rentekosten voor de Hypotheek wellicht hoger zullen zijn dan voor de houders van de Nederlandse nationaliteit of verblijf.

Een gezonde balans in de keus tussen wel lenen of niet lenen

Het aangaan van een lening is een serieuze zaak en voor velen misschien de grootste financiële keus, die zij ooit zullen maken. Het is daarom van belang dat u goed nadenkt over het aangaan van een eventuele lening. Vele hypotheken hebben verschillende voordelen en nadelen, die u het best met een geldverstrekker en/of financieel adviseur kunt bespreken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *