Een uitkering aanvragen

Blue and Gray Stethoscope

Er zijn verschillende uitkeringen die je kan aanvragen. Je moet hier natuurlijk wel recht toe hebben en dit kan niet zomaar. Wanneer je ziek bent en je daardoor minder of niet meer kan werken dan heb je recht op de WIA-uitkering. Dit staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Binnen deze uitkering heb je 2 soorten. Benieuwd welke dit zijn en hoe dit precies in werking gaat? Lees dan snel verder!

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering krijg je als je bijna of niet meer kan werken en de kans van herstelling hierbij ook erg klein is. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het loon wat je verdiende voordat je ziek werd. Wanneer de situatie niet veranderd, krijg je deze IVA-uitkering totdat je 65 jaar bent, daarna krijg je de AOW uitkering. De IVA-uitkering heeft wel gevolgen voor je pensioen, op deze uitkering bouw je namelijk geen pensioen op. Hier moet je wel rekening mee houden. Wat ook een erg belangrijk onderdeel is waar je aandacht aan moet besteden, wanneer je weer gaat werken dan wordt je situatie opnieuw bekeken. Het ligt er dan erg aan hoe veel procent je weer zou kunnen werken. Het is verplicht om hier eerlijk over te zijn!

WGA-uitkering

De WGA-uitkering staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering krijg je wanneer je 2 jaar of langer ziek bent maar in de toekomst weer kan gaan werken. Het is dus in principe een tijdelijke uitkering. In eerste instantie ontvang je de loongerelateerde uitkering. Daarna kan je nog de vervolguitkering of de loonaanvullinguitkering ontvangen. Welke je van deze twee daarna nog kan ontvangen is afhankelijk van hoe veel je werkt en hoe veel je daarmee verdiend hebt. Hierbij geldt ook dat je moet doorgeven wanneer de gezondheid veranderd. Dit heeft namelijk invloed op het werken en de mogelijkheden daarvan, maar zeker ook van de uitkering die je hierbij kan ontvangen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *