Evenementen beveiliging, een niet te onderschatten opdracht

Elk jaar opnieuw worden er heel wat fantastische evenementen georganiseerd. Dit zowel in binnen- als buitenland. Hoe leuk deze evenementen ook mogen zijn en hoe goed de oorspronkelijke intenties ook mogen zijn van de organisatoren, in de praktijk wil het nog wel eens uit de hand lopen. Op het ogenblik dat er veel mensen op een bepaalde plaats samenkomen moet u er dan ook altijd rekening mee houden dat er een bepaald veiligheidsrisico kan ontstaan. Om dit risico in de kiem te kunnen smoren of nog beter, om ze te kunnen voorkomen kan het aangewezen zijn om een beroep te doen op een gespecialiseerde partij op vlak van evenementen beveiliging. Alleen op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de veiligheid geen doorn in het oog zal worden van u als organisator. 

De verschillende aspecten van evenementen beveiliging 

In de praktijk kan er doorgaans worden opgemerkt dat evenementen beveiliging veel uitgebreider en bovendien ook diverser is dan veel mensen op het eerste zicht vermoeden. Het belang van een efficiënte evenementenbeveiliging is bovendien door de jaren heen alleen maar (sterk) toegenomen. Dit heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met het feit dat de evenementen die worden georganiseerd stelselmatig groter zijn geworden. Bent u benieuwd naar wat nu precies de functies zijn van een evenementen beveiliger? Dit zijn onder meer: 

  • Het realiseren van toegangscontrole; 
  • Het bewaken van de statische posities; 
  • Het surveilleren over het evenemententerrein; 
  • Het bieden van hulpverlening; 
  • Het uitvoeren van crowd control; 

In het bijzonder dit laatste is een taak welke door heel wat organisatoren van evenementen wordt onderschat. Op het ogenblik dat er zeer veel mensen op hetzelfde ogenblik op dezelfde plaats vertoeven is het mogelijk dat er zich gevaarlijke situaties voor zullen doen. Een bekend voorbeeld van een dergelijke situatie heeft zich in het verleden voorgedaan tijdens de Love Parade in Duisberg in het jaar 2010. Verschillende mensen raakten toen in de verdrukking met alle gevolgen van dien. Ook voor het realiseren van crowd control kan het dus zeer interessant zijn om een beroep te kunnen doen op een ervaren evenementen beveiliger. 

Het proactieve voordeel van evenementen beveiliging

Naast bovenstaande is het zo dat er ook een proactief voordeel is verbonden aan het inzetten van een professionele evenementen beveiliging. Door het inzetten van professionele evenementen beveiligers wordt er namelijk voor gezorgd dat er tijdens uw evenement steeds een gezellige en fijne sfeer zal heersen. Dit komt de algemene beleving bij de deelnemers van uw evenement uiteraard alleen maar ten goede.

Waarom uw evenementen beveiliging uitbesteden?

Evenementen beveiliging wordt door veel organisatoren van een evenement nog wel eens behoorlijk onderschat. Omwille van deze reden kiezen ze er dan ook niet zelden voor om de beveiliging gewoon zelf uit te voeren. Dat is natuurlijk een keuze die u zelf moet maken, maar in de praktijk is dat helemaal niet interessant. Ervaren evenementen beveiligers zijn immers specifiek opgeleid om een bepaalde, gevaarlijke situatie te kunnen ontmijnen. Bovendien is het zo dat deze mensen ook precies weten hoe niet op te vallen, maar toch kordaat te kunnen reageren wanneer de situatie dat vereist. Het mag dan ook duidelijk zijn, de expertise waar professionele beveiligers over beschikken kan in de praktijk zonder meer van pas komen. Dit geldt logischerwijs niet in het minst voor (erg) grote evenementen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *