Intellectueel eigendom: wat is het precies?

Wanneer je als ondernemer aan de slag gaat, kun je te maken krijgen met intellectueel eigendom. Het intellectueel eigendomsrecht onderscheidt twee categorieën: industriële rechten en auteursrechten. Onder industriële rechten valt o.a. het merkenrecht, octrooirecht en modelrecht. Auteursrecht omvat rechten opwerken als letterkunde, muziek en kunst. Ook rechten op tekeningen, computerprogramma’s, databases en audiovisueel werk valt onder auteursrecht.

Hoe intellectueel eigendom is ontstaan

Tijdens de Franse Revolutie werd ‘eigendom’ tot een heilig en onaantastbaar recht verklaard. Intellectueel eigendom geldt voor een bepaalde tijd en is gecreëerd met het oog op doelmatigheid. Het idee achter het ontstaan van intellectueel eigendomsrecht is dat wanneer iemand het alleenrecht heeft op bijv. een muziekstuk dit als stimulans kan dienen om dit werk te creëren en te delen met de wereld. Intellectueel eigendom voorkomt dat er misbruik gemaakt wordt van het intellectuele arbeid van, in dit geval, de maker van het muziekstuk.

Intellectueel eigendom verlenen

Wanneer er intellectueel-eigendomsrecht aan de bedenker of maker van bijv. het muziekstuk wordt verleend, krijgt de maker bepaalde rechten vanuit de overheid toegekend. Deze rechten zorgen ervoor dat alleen degene die de eigendomsrechten beschikt het muziekstuk mag vastleggen. Hiermee krijgt de maker voor een bepaalde tijd als het ware een monopolie op dit betreffende muziekstuk.

Inbreuk op intellectueel eigendom

Wanneer je intellectueel eigendomsrecht hebt op een merk, octrooi of model en er sprake is van een inbreuk of er een inbreuk op deze rechten dreigt, is het in de arm nemen van een advocatenkantoor niet onverstandig. Specialisten op gebied van intellectueel eigendom kunnen je adviseren betreft de slagingskansen, mogelijke juridische acties en gevolgen van het ondernemen van actie. Verder raden we aan de inbreukmaker op de hoogte te brengen van jouw intellectueel eigendomsrecht en aan te sporen de inbreuk te stoppen. Mocht dit niet baten, dan kan een dagvaarding een vervolgstap zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *