Team Development

Iedereen binnen de organisatie zegt altijd in teambelang te denken en dat het team boven het individu staat. Mooie woorden, die in de praktijk echter niet altijd waarheid blijken. Gesprekken over het belang van het team? Zinloos, want opnieuw zegt iedereen het team boven alles te stellen, alleen blijkt daar de volgende dag op de werkvloer weer helemaal niets van. Team Development helpt je om ervoor te zorgen dat het team wél het belangrijkste wordt. Een organisatie die wat dat betreft van de hoed en rand weet is Steyn&Allberg.

Neus op de feiten

Team Development drukt mensen met de neus op de feiten en spreekt mensen aan op hun natuurlijke gedrag. Team Development brengt mensen in spannende en vermoeiende situaties waardoor sneller duidelijk wordt hoe het daadwerkelijk met de samenhang in het team gesteld is. Noodzakelijk? Ja, want in veel gevallen blijken individueel prima medewerkers een matig team te vormen, iets daar naar voren komt door improductieve patronen en communicatie die stroef verloopt. Team Development is overigens niet alleen iets voor teams met zand in de motor, maar ook perfect geschikt voor nieuw samengestelde teams of teams die op een dood spoor zitten en even een duw in de juiste richting nodig hebben om vervolgens weer als hecht team te functioneren.

Zware storm door stress en pressure

Middels Team Development kun je teams ook voorbereiden op een zware storm die ze binnen de organisatie te wachten staat, een storm die stress op zal leveren en vraagt om een homogeen team. Werken aan Team Development kan op verschillende manieren. In de meeste gevallen worden er echter outdoor activiteiten gehouden. Juist dan is bepaald gedrag goed te herkennen en kan dit gedragspatroon ook doorbroken worden. Zijn er tijdens de activiteiten mensen die zich onttrekken van de rest van de groep en wie staat vooraan om hulp te bieden aan een collega in nood?

Direct feedback

Team Development is best pittig. Deelnemers krijgen en geven bijvoorbeeld direct feedback en bovendien wordt ze aangeleerd hoe ze door vanuit zichzelf te handelen en denken excuses kunnen elimineren. Daarbij zit de begeleiding van Team Development de deelnemers behoorlijk op de huid en worden deelnemers geconfronteerd met hun gedrag, uiteraard wel op respectvolle en spiegelende wijze.

Cohesie is belangrijk

Team Development is belangrijk omdat uit onderzoek gebleken is dat teams met een goede cohesie veel beter in hun missie slagen dan teams die bestaan uit allemaal losse eilandjes. Helemaal als er stress en druk om de hoek komt kijken blijkt de onderlinge cohesie doorslaggevend in het al dan niet slagen van een missie. Tijdens Team Development worden de teamleden steeds weer in situaties gebracht dat ze iets moeten doen, moeten handelen. Ondertussen worden ze geobserveerd en krijgen ze meten feedback over die handelingen. Daarbij wordt steeds getracht de koppeling met de werksituatie te maken. De gedragingen tijdens activiteiten die ondernomen worden zijn het middel, de uitkomsten moeten worden vertaald richting de werkvloer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *