Waarom een beroep doen op een certificeringsinstantie?

Bedrijven zijn vandaag de dag continue op zoek naar mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrentie. Dat kan natuurlijk op heel wat verschillende manieren gebeuren. Een zogenaamde certificeringsinstantie kan op dit vlak echter een belangrijke meerwaarde betekenen voor elk bedrijf. Hoe dan precies? Zeer eenvoudig. Door een beroep te doen op een certificeringsinstantie kan er namelijk een bepaald certificaat worden verkregen. Dit certificaat kan duidelijk maken dat een bepaald product of dienst aan specifieke eisen weet te voldoen. Houders van een certificaat beschikken over een professionele uitstraling naar de buitenwereld toe waardoor ze bijvoorbeeld potentiële klanten eenvoudiger zullen weten te overtuigen.

Een instantie welke met u meedenkt

Op het ogenblik dat u een certificeringsbureau gaat inschakelen moet u er rekening mee houden dat dit een onafhankelijke instantie is. Dit gezegd zijnde betekent dit uiteraard niet dat ze niet met bedrijven mee kan denken, in tegendeel. De ervaringen van de certificeringsinstantie worden in eerste instantie gevormd door het uitvoeren van audits. Deze audits vinden plaats op de locaties waar het personeel aan het werk is. Op basis van de vaststellingen die worden gedaan zal er in eerste instantie worden bepaald of uw bedrijf aanspraak kan maken op een bepaald certificaat of niet. Van een certificeringsinstantie is bekend dat ze van heel wat verschillende markten thuis is. Het gaat hierbij om:

  1. Arbeidsomstandigheden;
  2. Kwaliteit van het product of de dienst;
  3. Het milieu;

Bovenstaande zorgt er voor dat u een beroep kunt doen op een bepaalde certificeringsinstantie voor het ontvangen van tal van verschillende certificaten. Denk op dit vlak niet alleen aan met name de VCA-certificeringen, maar ook aan de ISO 9001-certificering. Als houder van één of meerdere certificaten zult u in ieder geval kunnen vaststellen dat u een extra belangrijke troef heeft om in de weegschaal te kunnen leggen. Hierdoor zult u potentiële klanten ongetwijfeld op een veel eenvoudigere manier weten te overtuigen.

Een tastbaar bewijs van deskundigheid en kwaliteit

Een certificaat welke door een certificeringsinstantie wordt uitgegeven doet in de praktijk dienst als een tastbaar en ontegensprekelijk bewijs op vlak van deskundigheid en / of kwaliteit. Zo kan uw onderneming dus eenvoudig aantonen alle eisen op vlak van bijvoorbeeld veiligheid te respecteren. Dat is echter niet alles. Daarnaast kan op deze manier ook een sluitende garantie worden verstrekt voor wat een bepaald product of een bepaalde dienst betreft. In ieder geval, certificaten betekenen een onbetwistbare meerwaarde voor de reputatie waar een bedrijf vandaag de dag over kan beschikken. Het is dan ook voor elke onderneming de moeite waard om even het potentieel van een bepaald certificaat te onderzoeken.

Het vinden van een geschikte certificeringsinstantie

Het spreekt voor zich dat ook de certificeringsinstantie waar u gebruik van gaat maken aan bepaalde eisen dient te voldoen. Concreet betekent dit in eerste instantie dat ze niet alleen objectief en onafhankelijk, maar ook deskundig moet zijn en blijven. Bovendien spreekt het voor zich dat het certificeringsbedrijf bepaalde activiteiten op basis van overeengekomen afspraken uitvoert. Dit is erg belangrijk, want alleen op deze manier kan er worden gegarandeerd dat de uitgegeven certificaten minstens aan dezelfde maatstaven voldoen. Alleen in dit geval zullen ze ook op termijn hun waarde blijven behouden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *