Werkdruk verlagen door coaching

Hoe kun je een te hoge werkdruk verlagen? Je kunt in contact komen met iemand die gespecialiseerd is in werkdruk coaching. Soms kun je met een aantal tips of antwoorden al een behoorlijk einde komen om te leren omgaan met werkdruk. Hulp bij een te hoge werkdruk is erg belangrijk omdat een te hoge werkdruk direct invloed heeft op je levensstijl en kwaliteit leven. Om deze reden is het belangrijk om de hoge werkdruk verminderen voor je eigen belang.

7 werkdruk coaching tips om jezelf weerbaarder te maken tegen werkdruk

Hierbij 7 werkdruk coaching tips die een coach jou zou kunnen geven:

Tip 1: Het is niet nodig dat anderen je aardig vinden om met ze te kunnen omgaan of samenwerken. Het is belangrijker dat je jezelf aardig vindt.

Tip 2: Je hoeft geen oplossing te zoeken voor problemen van anderen.

Tip 3: Je hebt het recht om geen verklaringen voor je gedrag af te leggen.

Tip 4: Je hebt het recht om van mening te veranderen.

Tip 5: Je hebt het recht om onlogische beslissingen te nemen.

Tip 6: Je hebt het recht om fouten te maken.

Tip 7: Je hebt het recht om ‘ik weet het niet’ te zeggen.

Zoek contact op met een coach voor werkdruk coaching

Voor veel mensen is het erg lastig om hun eigen grenzen aan te geven, daarom kan je contact zoeken met een coach die gespecialiseerd is in werkdruk coaching. Ze hebben niet alleen jarenlang ervaring opgedaan in het werkveld hoe om te gaan met een te hoge werkdruk maar ze beschikken ook over veel kennis hoe de werkdruk verminderd kan worden voor jou en jouw collega’s. Een te hoge werkdruk kan te maken hebben met diverse oorzaken, zoals:

–          Te weinig tijd

–          Te hoge verwachtingen

–          Te veel werk

–          Situaties in je privéleven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *