Zo kan jij het snelst weer re-integreren

Het kan zijn dat je door je ziekte niet meer in staat bent om te werken. Voor zowel je werkgever als voor jezelf is het van belang dat de verschillende arbeidsmogelijkheden omgezet worden naar passend werk. Vaak blijkt dit een enorme uitdaging en krijg je te maken met mensen die ieder hun eigen expertise gebruiken. Zo werken een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en re-integratiecoach samen om jou weer aan het werk te krijgen. Herkenbare situatie, en moet je ook een re-integreren? Lees dan verder over het mobiliteitspakket ‘versneld naar werk’.

Langdurig re-integratietraject

In veel gevallen worden onderzoeken pas uitgevoerd na verzuim van een jaar. Dit is erg zonde, want vaak is er al eerder duidelijkheid of jij terug kunt gaan naar je functie of dat er andere arbeidsmogelijkheden zijn. Als een re-integratie niet op de juiste manier wordt afgehandeld, dan kun je er slechter uitkomen met een terugval in je salaris, in veel CAO’s is dit 70%. Dit wordt gedaan omdat er te lang is gewacht met het ondernemen van de stappen, een gevolg dat voorkomen had kunnen worden. In de meeste gevallen kan een traject al vanaf verzuimweek 13 ingezet worden. 

Versneld naar werk

‘Versneld naar werk’ is een mobiliteitsprogramma dat bestaat uit meerdere dienstverleningen die samen en onafhankelijk op een flexibele manier ingezet worden. Hiermee wordt onderscheid gemaakt in een re-integratie binnen én buiten het bedrijf, ook wel het eerste en tweede spoor genoemd. 

Het eerste en tweede spoor

Bij het eerste spoor van ‘versneld naar werk’ wordt er gezocht naar mogelijkheden voor een re-integratie binnen het bedrijf waar je in dienst bent. In sommige gevallen kun je terugkomen in je oude functie met aanpassing en begeleiding.  In andere gevallen kun je in een andere geschikte functie terugkeren in het bedrijf. 

Het tweede spoor van re-integratie richt zich op de mogelijkheden buiten het bedrijf waar je in dienst bent. Dit ‘versneld naar werk’ traject is gefocust op de krachten van de klant en welke kansen er op de huidige arbeidsmarkt liggen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *